Männimaa elamukrundid Vaata kõiki projekte Gildi üürikorterid Tartus

Kvissentali elurajoon - Eksklusiivsed elamukinnistud Emajõe ääres

Müügiinfo: Anne Heinlo
Müügiinfo: Janika Toots
Tutvu lähemalt
Helista: +372 508 3406 +372 5347 4076

Kvissentali elurajoon - Eksklusiivsed elamukinnistud Emajõe ääres

Tutvustus

Üles

Tartu linna looduslikult kaunisse Emajõe-äärsesse keskkonda on viimastel aastatel kerkinud Kvissentali elamurajoon, mis on sobiv elukeskkond inimestele, kes soovivad kaunist kodu Tartu kesklinnast kiviviske kaugusel, kuid samas linnamürast eemal asuvas luksuslikult planeeritud piirkonnas. Sellele aitavad kaasa läbimõeldud infrastruktuuri lahendused, arhitektuursed hoonestusreeglid tänavate lõikes ja looduslikult kaunis Emajõgi. Vahetult jõe kaldal paiknevat elamurajooni kaunistab kõrghaljastus, eelist keskkonnale lisab korrastatud jõekallas ning spetsiaalselt disainitud tänava ja rekreatsioonialad. Elurajoon on ühendatud 14 km pikkuse looduskauni kergliiklusteega, mis läbib Amme Jõe puhkeala ning jõuab välja Lähte terviseradadele, lisaks on rajatud uus kergliiklustee, mis viib Emajõe äärsele alleele ja sealt edasi kesklinna. Kõik tänavad on asfalteeritud.

Kvissentali elamurajoon on kompaktne elukeskkond, mille valmimine on planeeritud kahe etapina. Kõik krundid saavad varustatud tsentraalsete kommunikatsioonide liitumispunktidega, kõik elurajooni sisesed tänavad on asfalteeritud, saavad valgustatud (modernse disainiga led-valgustid), haljastatud (kõrghaljastusena mänd, pärn) ning dekoreeritud pinkide ja muu vajalikuga.

Tartu linna põhjapoolsel Emajõe vasakkaldal on müügis 29 elamukrunti. Krundid on hoonestamata. Üksikelamu suurim lubatud ehitusalune pindala on vahemikus 270 - 450 m². Üksikelamute puhul on sõltuvalt asukohast määratud hoone tüüp, arvestades kehtivas detailplaneeringus määratud miljöögruppide arhitektuurinõudeid. Suurimaks lubatud korruselisuseks on määratud kaks. Teise korruse maht peab moodustama vähemalt 50% hoone ehitusalusest pindalast. Lahenduses on ette nähtud korrastatud ning dekoreeritud avalikud haljasalad koos laste mänguväljakuga.

Elamukrundid on avarad ja pindalad jäävad vahemikku 1240 - 2450 m². Üksikelamu suurim lubatud ehitusalune pindala on vahemikus 270 - 450 m². Müügihind sisaldab liitumisi kommunikatsioonidega: elekter, vesi, kanalisatsioon, gaas, side. Valmis on ehitatud tänavavalgustus, tänavad asfalteeritud, haljastatud ning dekoreeritud pinkide ja muu vajalikuga.

Kvissentali residentsid on Sinu õige valik, kui soovid leida meelerahu ning pühendada oma aja kõige tähtsamale – perele. Unelmate kodu saad rajada privaatsesse looduskaunisse keskkonda, mis paikneb Tartu vanalinnast kõigest 4 minuti autosõidu kaugusel.

KLIENTIDE POOLT HINNATUD PIIRKOND – asub Tartu vanalinnast vaid 4 minuti autosõidu kaugusel
LÄBIMÕELDUD LAHENDUSED – ühtsed hoonestusreeglid, tunnustatud arhitektid
JÕE KALDAL – kõrghaljastus, korrastatud haljasalad, ujumisrand, paadisild, kallasrajad
TURVALINE ELUKESKKOND – suurest liiklusest eemal, valdavalt elamud, lastesõbralik piirkond
HEAD SPORTIMISE- JA VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSED – tennis, jalgrattasõit, jooksmine (14 km kergliiklustee Lähteni), uus kergliiklustee kesklinna, veesport, kalandus – punasega tekst vahele.

Hoonestuskava

Üles

Hoonestuskava

 1. Kvissentali hoonestuskavaga antakse kvartalitele terviklikud arhitektuursed reeglid, mis tagavad esindusliku, sõbraliku ja kvaliteetse tänavaruumi ning tervikliku arhitektuurse identiteedi.
 2. Hoonestuskava on koostatud vaid osale detailplaneeringust, selle I ja II etapile (kollane ja helesinine ülaloleval joonisel).
 3. Hoonestuskava reeglid täpsustavad detailplaneeringu järgseid arhitektuurseid tingimusi, juhul kui hoonestuskava ja detailplaneeringu vahel on vastuolu, võtta aluseks hoonestuskava reeglid. Link detailplaneeringu põhijoonisele. Link detailplaneeringu seletuskirjale. Link detailplaneeringu etappide joonisele.
 4. Katusekalded võivad kogu hoonestusalal olla 0-15 kraadi. Proportsioonis väiksematel hooneosadel võib katusekalle olla ka suurem, kasutada võib ümarkatust ja teisi katusetüüpe.
 5. Klassikalised viilkatused on keelatud.
 6. Hoonete maksimaalne kõrgus 8.5 meetrit maapinnast (nii harja kui parapeti lahenduse puhul).
 7. Hoone põhimaht peab asuma kohustuslikul ehitusjoonel.
 8. Varikatused ja terrassid võivad ulatuda kohustuslikust ehitusjoonest ettepoole kuni 3 meetrit.
 9. Terrasse, parkimisalasid ja väikevorme võib rajada väljapoole detailplaneeringu hoonestusala, naabri krundi piirist kuni 1 meetri kaugusele, naabri kirjalikul nõusolekul kuni krundi piirile.


Värvireeglid ja materjalikasutus

 1. Elukvartalis on paika pandud värvireeglid (värvikood iga maja kohta).
 2. Tagamaks terviklikku tulemust, peab hoone välisviimistlusmaterjal olema kaetud värvitabelis ette nähtud värvitooniga vähemalt 20% ulatuses hoone välisseinade pindalast (värvitooni paigutuse osas hoonel hoonestuskava piiranguid ette ei näe).
 3. Kvartali hoonete materjalikasutus peab olema kvaliteetne ja esinduslik.
 4. Lubatud on puit, vineer, sindel, tellis, betoon, krohv, kvaliteetsed metallmaterjalid (roostevaba teras, alumiinium jt), kvaliteetsed fassaadiplaadid (põletatud saviplaadid jt), kvaliteetsed tehismaterjalid ja teised kvaliteetsed esinduslikud materjalid.
 5. Fassaadimaterjalina on keelatud trapetsprofiilpleki ja klombitud kivi kasutus.
 6. Katusekattematerjalina ja fassaadimaterjalina on keelatud kiviimitatsiooniga pleki kasutamine.
 7. NCS värvisüsteemi koodid kruntidel (tabel failides).


Haljastus, aiad ja väikevormid

 1. Tänavate haljastukontseptsiooni (alleede täpset asetust, puude hulka jne) on võimalik muuta, lahendades selle tervikliku maastikuarhitektuurse projektina. Haljasmassi hulka ei ole seejuures lubatud oluliselt vähendada.
 2. Kõiki terviklikke hoonestusalasid ümbritsevad hekid. Igat kvartalit ümbritseb üks konkreetne hekitaim, mis loob ühtse ilme ja aitab asumis orienteeruda (täpne liik määratakse esimese kvartali maja ehitamisel).
 3. Aedade kõrgus võib olla 1.2 – 1.4 meetrit maapinnast.
 4. Kruntide piirid kortermajade vahel peavad olema lahendatud puit- või metallaiaga (metallpostidega puitaed on samuti sobilik). Eramajade kvartalite juures on lubatud nii puit-, kivi- kui ka metallaiad. Puit- ja metallaia disainlahendus on vaba ja arhitekti-omaniku otsustada.
 5. Sõidukite ja jalgväravad peavad olema lahendatud puidust või metallist sarnaselt kruntide piirdeaedadele.


Tunnustatud arhitektide reeglid

Kvartalis nr 5 võivad hooneid projekteerida vaid tunnustatud Eesti arhitektid.
Tunnustatud arhitektid on need arhitektid, kes on vähemalt kolmel avalikul arhitektuurivõistlustel saanud auhinnalise koha (1, 2, 3 preemia või ostupreemia). Samuti võivad kruntidele projekteerida tõelised Eesti korüfeed nagu Lapin, Künnapu ja Padrik, Alver, Okas ja Lõoke, Muru, Pere, Raine Karp, Andres Herkel. Tellijale jääb koostöös linnaarhitektiga õigus teha erandeid piisava arhitektuurse kvaliteedi tagamisel.

 

Asukoht

Üles
Linn Tartu
Tänav Kvissentali
Eksklusiivsed elamukinnistud Emajõe ääres

Hinnatabel

Sorteerimiseks kliki tabeli tulba nooltel:

Vaata kogu tabelit
Aadress Katastritunnus M2 Plaan Hind Staatus Märkus
Riistapuu 17. 79501:002:0248 1 309.00 - müüdud
Meruski 26 79501:002:0226 1 585.00 - müüdud Plaanil P04
Meruski 24 79501:002:0224 1 498.00 vaata
PDF
53 900 vaba Plaanil P03
Meruski 29. 79501:002:0229 1 961.00 vaata
PDF
196 000 vaba
Meruski 17 79501:002:0217 1 546.00 vaata
PDF
61 900 vaba Plaanil R04
Meruski 11 79501:002:0213 1 355.00 - müüdud Plaanil R01
Hauskari 5 79501:002:0186 1 315.00 - müüdud
Hauskari 7 79501:002:0188 1 305.00 - müüdud Plaanil E06
Meruski 20 79501:002:0219 1 546.00 vaata
PDF
49 900 vaba Plaanil P01
Meruski 28 79501:002:0228 1 606.00 vaata
PDF
57 900 vaba Plaanil P05
Riistapuu 13. 79501:002:0246 1 425.00 - müüdud
Riistapuu 7 79501:002:0241 1 242.00 - müüdud Plaanil D02
Meruski 36 79501:002:0236 1 664.00 vaata
PDF
77 900 vaba Plaanil P09
Meruski 25 79501:002:0225 1 329.00 vaata
PDF
65 900 vaba Plaanil R06
Meruski 30 79501:002:0230 1 662.00 vaata
PDF
60 900 vaba Plaanil P06
Meruski 32 79501:002:0232 1 807.00 vaata
PDF
64 900 vaba Plaanil P07
Meruski 34 79501:002:0234 1 445.00 vaata
PDF
69 900 vaba Plaanil P08
Meruski 15 79501:022:0216 1 550.00 vaata
PDF
- müüdud Plaanil R03
Meruski 23. 79501:002:0223 1 355.00 vaata
PDF
63 900 vaba
Meruski 22 79501:002:0222 1 560.00 vaata
PDF
51 900 vaba Plaanil P02
Riistapuu 15 79501:002:0247 1 425.00 vaata
PDF
- müüdud Plaanil D06
Hauskari 3. 79501:002:0184 1 540.00 vaata
PDF
49 900 vaba
Meruski 33 79501:002:0233 1 427.00 vaata
PDF
142 700 vaba Plaanil S02
Riistapuu 11. 79501:002:0245 1 403.00 vaata
PDF
- müüdud
Hauskari 9 79501:002:0190 1 255.00 vaata
PDF
- müüdud Plaanil E07
Meruski 27. 79501:002:0227 1 428.00 vaata
PDF
- müüdud Plaanil R07
Riistapuu 8 79501:002:0242 1 337.00 vaata
PDF
- müüdud Plaanil E02
Riistapuu 23 79501:002:0251 1 305.00 - müüdud Plaanil D10
Riistapuu 21 79501:002:0250 1 334.00 vaata
PDF
- müüdud Plaanil D09
Riistapuu 5 79501:002:0239 1 238.00 - müüdud Plaanil D01
Meruski 13. 79501:002:0215 1 499.00 - müüdud
Riistapuu 19 79501:002:0249 1 367.00 - müüdud Plaanil D08
Kvissentali põik 8. 79501:002:0210 1 421.00 - müüdud Plaanil W02
Meruski 35 79501:002:0235 1 364.00 - müüdud Plaanil S03
Hauskari 1 79501:002:0182 1 661.00 vaata
PDF
- müüdud Plaanil E03
Kvissentali põik 10 79501:002:0211 2 447.00 - müüdud Plaanil W01
Riistapuu 10 79501:002:0244 1 422.00 - müüdud Plaanil E01
Riistapuu 9 79501:002:0243 1 257.00 vaata
PDF
- müüdud Plaanil D03

Müügitingimused


MÜÜGITINGIMUSED:

Krundi broneerimine: Ostjaga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja 20% krundi ostumüügi hinnast. 

Müügileping: Elamupiirkonna infrastruktuuri valmimisel ning kasutusloa väljastamisel sõlmitakse kinnistu notariaalne müügileping ja asjaõigusleping omandi ülekandmiseks ostjale ning ostja tasub ülejäänud 80% ostuhinnast. 

Notariaalsete lepingutega samal ajal allkirjastatakse liitumislepingu eelleping ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks ning antakse ostjale üle loovutuskiri Eesti Energiale, mille alusel saab ostja liituda  projektikohase peakaitsmega elektri liitumise kilbis krundi piiril.

Lepingu hinnas ei sisaldu: müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv (tasub ostja)

EST ENG RUS

Projekti info

Projekti tüüp Tartu
Menüü